Bài viết của thành viên

Bài viết của trangtoan-Nguyễn Hữu Liên Trang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Nghỉ cha mẹ mất

    Tôi muốn hỏi, về tiêu chuẩn nghỉ cha mẹ mất. Theo tôi biết trong Bộ luật lao động khi tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con mất thì được nghỉ 3 ngày. Nhưng nếu trường hợp cha, mẹ, mất ở nước ngoài thì được ...
    Trong Lao động - Việc làm | của trangtoan | Ngày: 07/11/2013