Bài viết của thành viên

Bài viết của Tranghighlight-Phạm Thị Đoan Trang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Công ty cổ phần

    Cho e hỏi theo luật mới nhất hiện nay cơ chế góp vốn của công ty cổ phần như thế nào và tại sao công ty cổ phần được gọi là công ty đại chúng vậy thưa luật sư
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của Tranghighlight | Ngày: 18/10/2017