Bài viết của thành viên

Bài viết của TranBinh.vnn-Trần Đình Bình

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Thủ tục thanh toán

    Xin hỏi luật sư: Công ty tôi là nhà thầu phụ có ký hợp đồng làm một hạng mục với một công ty là nhà thầu chính. Sau khi hoàn thành công việc chúng tôi ...
    Trong Hợp đồng | của TranBinh.vnn | Ngày: 15/11/2012