DanLuat 2015

Bài viết của thành viên

Bài viết của tovanquyen-quyên

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,014 giây)
  • vuong mac ve BHXH

    Kinh chao Luat su.toi co mot thac mac,mong Luat su tu van. Vo toi truoc day co hop dong lao dong voi mot cong ty tu nhan co von dau tu nuoc ngoai,co tham gia day du cac loai bao hiem theo quy dinh.khi het hop dong 1 nam,vo toi khong lam tiep o cong ty ...
    Trong Bài viết vi phạm | của tovanquyen | Ngày: 04/11/2014