Bài viết của thành viên

Bài viết của tonglehoa-Tống Thị Lệ Hoa

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • trách nhiệm của người uỷ quyền

    Chào Luật sư, Tôi đang nghiên cứu về trách nhiệm của người uỷ quyền đối với hậu quả do người được uuỷ quyền gây ra khi thực hiện công việc đc uỷ quyền. Cụ thể là trách nhiệm của Tổng giám đốc ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của tonglehoa | Ngày: 21/03/2016