Bài viết của thành viên

Bài viết của TNU_mathu-TNU_mathu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Re:QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 1949

    Theo toi nghi thi dat cua ban duoc cong nhan la dat o neu dat cac yeu cau sau : - Tren ban do quy hoach su dung dat 2001 den 2010 cua dia phuong ban, manh dat cua ban nam trong quy hoach lam dat o (ONT or ODT) - Ban da xay dung nha o tren manh dat do ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của TNU_mathu | Ngày: 12/12/2008
  • Re:Sỏ đỏ?

    minhdinh viết: tôi có mua đất ở Thành phố Hồ Chí Minh khi đã làm sổ đỏ xong, trong sổ đỏ có ghi là thời gian sử dụng: Lâu dài+2041 cho tôi hỏi Thời gian sử dung lâu dài +2041 có nghĩa là gì? Thời gian sử dụng:Lâu dài + 2041 có nghĩa là diện tích đất cuả ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của TNU_mathu | Ngày: 23/11/2008