DanLuat 2021

Nguyễn Tất Thắng - TNMT88

Họ tên

Nguyễn Tất Thắng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 20/04

Đến từ Đăk Lăk, Việt Nam
Tỉnh thành Đăk Lăk, Việt Nam
Url