DanLuat 2021

Nguyễn Văn Sáng - Tisa

Họ tên

Nguyễn Văn Sáng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 07/09

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url