Bài viết của thành viên

Bài viết của tienvutung-Tiến Vũ Tùng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,002 giây)
  • Kết nạp Đảng

    Nhờ các Thanh viên tư vấn dùm: Cánh khai lý lịch khi chỉ biết quê quán là Tỉnh VD: Ông, bà, cha me Khai Quê quán : Phú Yên, nhưng không biết thuộc Ấ, Xã ...
    Trong Theo dòng sự kiện | của tienvutung | Ngày: 29/07/2019