DanLuat 2021

Trần Mạnh Tiến - tienbeo123

Họ tên

Trần Mạnh Tiến


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 28/05

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • InvestConsult Group
  • Thời gian làm việc
    Từ 05/2008 đến 05/2009
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Chuyên viên

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url