Bài viết của thành viên

Bài viết của ThuyNguyenvch-Nguyễn Thị Thanh Thúy

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,005 giây)
  • Tranh chấp đất đai

    Gửi luật sư ! Vừa rồi tôi có mua miếng đất, do chủ quan tôi k kêu ng bán giao ranh giới, chỉ ra công chứng và và làm giấy tờ cập nhật tên tôi vào sổ hồng. Khi tôi kêu ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của ThuyNguyenvch | Ngày: 08/06/2018