DanLuat 2020

Lê Thụy - thuyln2

Họ tên

Lê Thụy


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 27/04

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Sách Tiên hiệp
Chương trình TV Thời Sự
Nhóm hội Tác chiến điện tử

Cung cấp barie tự động cao cấp tại : http://ttz.vn/barrier-tu-dong.htm

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Skype thuyln2
Website http://ttz.vn
Url