DanLuat 2020

Thu Trang Vo - ThutrangVo

Họ tên

Thu Trang Vo


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 26/03

Đến từ Lâm Đồng, Việt Nam

Phải luôn mạnh mẽ đối diện với khó khăn thid mới có thể thành công.

Người yêu cô đơn

Tỉnh thành Lâm Đồng, Việt Nam
Yahoo! Messenger khoviyeunang1425
Google Talk ThutrangVo263
Facebook ThutrangVo
Url