Bài viết của thành viên

Bài viết của thuhuong78-Lê Thị Thu Hương

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Lương tính trợ cấp thôi việc

    Theo Nghị định 114, "Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng, bao gồm lương cấp bậc, phụ cấp chức vụ (nếu có)". Đơn vị em là doanh nghiệp Nhà nước, trả lương theo thang ...
    Trong Lao động - Việc làm | của thuhuong78 | Ngày: 22/03/2010