Bài viết của thành viên

Bài viết của thuhien525-Lưu Thị Thu Hiền

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,015 giây)
  • Trả lương người nước ngoài

    Anh chị cho e hỏi : Trên bảng lương người nước ngoài trả bằng tiền VNĐ có quy đổi ra USD, nhưng khi trả lương, e rút tiền VNĐ sau đó ra ngoài mua USD để trả lương, giờ số tiền chênh lệch đó e phải ...
    Trong Lao động - Việc làm | của thuhien525 | Ngày: 19/12/2014