Bài viết của thành viên

Bài viết của thuhast-vuong thu ha

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Re: su an hai

    nếu bà B biết có hũ vàng dưới đất thì bà B đã đào lên rồi mới bán đất. nghĩa là bà B không biết số vàng đó có ở mảnh đất của bà. Do ông ...
    Trong Café DanLuat | của thuhast | Ngày: 08/03/2012