Bài viết của thành viên

Bài viết của thudungvp88-Nguyễn Thu Thủy

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Quyết toán thuế nhà thầu

    Kính gửi luật sư! Công ty ch áu làm về mảng may mặc xuất khẩu, và thuê các nhà máy gia công sản phẩm để xuất khẩu cho một bên KH quen thuộc, để được gia công hàng thì ...
    Trong Quyết Toán Thuế | của thudungvp88 | Ngày: 11/07/2016
  • Quyết toán thuế nhà thầu

    Công ty em làm về mảng may mặc xuất khẩu, và thuê các nhà máy gia công sản phẩm để xuất khẩu cho một bên KH quen thuộc, để được gia công hàng thì hàng năm phải thuê ...
    Trong Quyết Toán Thuế | của thudungvp88 | Ngày: 06/07/2016