Bài viết của thành viên

Bài viết của thu_kid-Nguyễn Thị Mai Thu

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Thay đổi tên người sở hữu sổ đỏ.

    Tôi muốn hỏi một vấn đề như sau: Hai vợ chồng cùng đứng tên đăng kí làm sổ đỏ. Nay sổ đỏ đã làm xong chuẩn bị phát về gia đình, nhưng người chồng lại muốn đổi tên chủ sở hữu thành tên người con trai trong khi người vợ không đồng ý. Hai người chuẩn bị ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của thu_kid | Ngày: 11/08/2008