Bài viết của thành viên

Bài viết của Thoan98-Thoan

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,003 giây)
  • Re:Cách xác định ranh giới đất

    Thưa luật sư cho tôi hỏi: Thửa đất của tôi theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất năm 2002 là một đường thẳng giáp ranh với thửa đất bên cạnh, khi nhà bên cạnh xây lấn sang đất nhà tôi, tôi đã ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của Thoan98 | Ngày: 07/12/2019