DanLuat 2021

Đinh Phương Thảo - thaodinhphuong

Họ tên

Đinh Phương Thảo


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 13/04

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
 • Đại học Ngoại Thương
 • Thời gian làm việc
  Từ 09/2007 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Sinh viên
 • Đại học Ngoại Thương
 • Thời gian làm việc
  Từ 09/2007 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Sinh viên

Sinh viên năm 3 - Khoa kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại Thương
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url