Bài viết của thành viên

Bài viết của thanhzezo1-Phạm Ngọc Thanh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Bồi thường GPMB

    Thưa luật sư cho tôi hỏi về việc bồi thường, hỗ trợ: Năm 2017 Ủy ban nhân dân Thành phố có phê duyệt Quy hoạch tỉ lệ 1/500 cho doanh nghiệp trong đó một số hạng mục công trình của công ty ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của thanhzezo1 | Ngày: 06/07/2020