Bài viết của thành viên

Bài viết của thanhtravithanh123-Đàm Việt Thái

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Cấp Giấy CNQSD đất

    Ông Nguyễn Văn A chuyển nhương QSD đất cho Nguyễn Văn B với diện tích là 207m2 (Giấy CNQSD đất của ông A trước khi bán cho ông B là 270m2); tuy nhiên đến khi cấp giấy CNQSD đất thì ông B ...
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của thanhtravithanh123 | Ngày: 06/05/2014