Bài viết của thành viên

Bài viết của thanhtanhuynh-Huỳnh Tấn Thành

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Tên quyết định cho nghỉ việc hay thôi việc

    Kính gửi Luật sư! Tháng 01 năm 2004, xin vào làm tại đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân quận quản lý, đơn vị sự nghiệp đó theo chế độ hợp đồng lao động (hiện nay tôi cũng không phải là viên chức hay công chức). Nay vì yêu cầu cuộc sống, tôi ...
    Trong Lao động - Việc làm | của thanhtanhuynh | Ngày: 26/08/2015