DanLuat 2021

Võ Thành Phương - thanhphuongkn

Họ tên

Võ Thành Phương


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 19/12

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Trung học cơ sở
  • THPT Vĩnh Xương,Huyện Tân Châu

THANH PHUONG (Mr)

WK

AN GIANG PLANT PROTECTION JOINT-STOCK COMPANY

No. 172bis-174 Tran Hung Dao Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 01. Ho Chi Minh City

Phone: (+84 8) 39200738

Fax: (+84 8) 38370352

Mobile: (+84 – 0169 34 20 119)

E mail: thanhphuongkn@gmail.com or skype: thanhphuongkn

Website: www.agpps.com.vn

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Skype thanhphuongkn
Url