DanLuat 2021

Nguyễn Thanh Năm - thanhnam67

Họ tên

Nguyễn Thanh Năm


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 18/08

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tôi thich bạn đồng nghiệp về lĩnh vực pháp luật. Thời trang và du lịch. Cảm nhận: Học là một công việc suốt đời, còn sống là còn học còn phục vụ nhân dân....
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url