Bài viết của thành viên

Bài viết của thanhlp2007-Trần Trọng Thanh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Hợp đồng lao động

    #ccc " align="left">Hiện tại, tôi đang làm trong Nhà nước, đơn vị sự nghiệp có thu, cụ thể là chợ. Tôi vào làm từ cuối tháng 5/09, Thủ trưởng đơn vị nói miệng với tôi là thời gian thử việc là 6 tháng với mức lương cơ bản được hưởng là ...
    Trong Lao động - Việc làm | của thanhlp2007 | Ngày: 22/10/2009
  • Re:Hợp đồng lao động

    Vậy thì xin hỏi bạn thai_sld : Tôi có trình độ là trung cấp, nhưng thử việc trong nhà nước là 6 tháng. Vậy trường hợp của tôi là NSDLĐ không ký HĐLĐ với tôi đến giờ (gần 5 tháng) là sai phải không ? Vậy trường hợp của tôi có thể khởi kiện tại đâu và quyền ...
    Trong Lao động - Việc làm | của thanhlp2007 | Ngày: 14/10/2009