Bài viết của thành viên

Bài viết của thanhhuongsp87-

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,016 giây)
  • nâng lương

    Xin luật sư cho tôi hỏi! Tôi được tăng lương 0.8% cho đối tượng hưởng mức lương hệ số 2,34 từ tháng 1 năm 2015.nhưng đến tháng 2 năm 2016 tôi được tăng lương bậc 2 là 2,67.vậy, tôi có tiếp tục được hưởng chế độ 0,8% cho người có hệ số 2,34 nữa không?
    Trong Lao động | của thanhhuongsp87 | Ngày: 15/03/2016
  • Luat kham chua benh

    Xin hỏi luật sư! Tôi vừa đọc trên diễn đàn thông tin từ 1/7/2016 bác sĩ làm Nhà nước không được mở phòng khám tư.Có đúng như vậy không thưa luật sư?
    Trong Lĩnh vực Luật khác | của thanhhuongsp87 | Ngày: 17/02/2016