Bài viết của thành viên

Bài viết của THANHHUNG73-TRẦN THANH HƯNG

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,002 giây)
  • nâng bâc lương

    Chao ban. Thông thường Doanh nghiệp trả lương/nâng bậc lương theo quy định trong quy chế lương của doanh nghiệp hoặc hệ thống thang lương bảng lương của Doanh nghiệp đã được xây dựng và đăng ký với cơ quan chức năng (Sở LĐTB-XH). Do vậy Ban nên xem xét ...
    Trong Lao động - Việc làm | của THANHHUNG73 | Ngày: 03/07/2008
  • Công ty đã sai hòan tòan

    1. Đối với HĐLĐ không xác dịnh thời hạn thì không cần đề cập đến lý do chấm HĐLĐ, tuy nhiên phải tuân thủ về thời gian báo trước khi chấm dứt HĐLĐ (ít nhất là 45 ngày). xem điều 38 BLLĐ. 2. Công ty đã sai nghiêm trọng khi chấm dứt HĐLĐ đối với lao động ...
    Trong Lao động - Việc làm | của THANHHUNG73 | Ngày: 11/06/2008