Bài viết của thành viên

Bài viết của thanhhang8789-thanhhang

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Chế độ thai sản

    Chị tôi là giáo viên mầm non công tác tại trương mầm non A hơn 2 năm.Tháng 04/2012 chị mang thai, do sức khỏe yếu nên làm việc đến hết tháng 05/2012 thì nghỉ,nhưng tháng 06 ...
    Trong Lao động | của thanhhang8789 | Ngày: 18/06/2013