Bài viết của thành viên

Bài viết của thangttkh-Nguyễn Quốc Thắng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • VI PHẠM THỎA THUẬN ĐỘC QUYỀN

    Kính thưa Luật sư, Doanh nghiệp (DN) chúng tôi có ký 01 biên bản thỏa thuận về việc DN chúng tôi sẽ trở thành nhà phân phối THỨ NHẤT và DUY NHẤT tại Việt Nam. Tuy nhiên ...
    Trong Doanh nghiệp | của thangttkh | Ngày: 10/07/2020