DanLuat 2015

Nguyễn Trọng Thắng - thangnguyentrong

Họ tên

Nguyễn Trọng Thắng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 13/02

Đến từ Đăk Lăk, Việt Nam
Tỉnh thành Đăk Lăk, Việt Nam
Url