Bài viết của thành viên

Bài viết của thaingocha-thai ngoc ha

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Hỏi về chế độ tái thu hút

    Thưa luật sư tôi đã công tác tại vùng có ĐKKT đặc biệt khó khăn và đã được hưởng thu hút đủ 5 năm. Nay tôi chuyển công tác tới 1 vùng có ĐKKT đặc biệt ...
    Trong Lao động | của thaingocha | Ngày: 05/09/2014