Bài viết của thành viên

Bài viết của thaiduongtu-Tran Van Duong

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,016 giây)
  • Tiền lương trong các ngày lễ.

    Đối với ngành GD. Vào những ngày lễ, tết CBQL, giáo viên phải trực trường thì có được hưởng 300% lương như theo quy định của Luật LĐ hay không? Có đơn vị nào đã áp dụng rùi thì chia sẻ cùng mình với nha.
    Trong Dự thảo Luật mới | của thaiduongtu | Ngày: 20/08/2015