DanLuat 2021

Nguyễn Trọng Thái - thaidhnt

Họ tên

Nguyễn Trọng Thái


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 10/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url