DanLuat 2021

Nguyễn Hồng Ngọc - teukie

Họ tên

Nguyễn Hồng Ngọc


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 19/10

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Mình là Ngọc, hiện đang là sinh viên năm 1 Đại học luật HN. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

Con đường nào dẫn đến thành công? Đó là hãy ước mơ và hành động!

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url