Bài viết của thành viên

Bài viết của tchccty-Nguyen Hoang Long

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 3 trong khoảng 3 (0,003 giây)
 • Lao động - tiền lương

  Các anh chi vui lòng tư vấn cho em với. Người lao động vi phạm kỷ luật lần thứ 3, công ty cho NLĐ tạm ngừng việc chờ xử lý sự việc. Vậy trong thời gian ngừng việc chờ xử lý NLĐ đó có được trả lương hay không ...
  Trong Lao động | của tchccty | Ngày: 06/03/2014
 • Trợ cấp thôi việc

  Kính gởi luật sư! Nhờ luật sư tư vấn giúp. Công ty tôi là CTy TNHH một thành viên, trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng , (Hội đồng thành viên và kiểm ...
  Trong Lao động - Việc làm | của tchccty | Ngày: 12/04/2013
 • Lao động

  Kính gởi luật sư! Nhờ luật sư tư vấn giúp. Công ty tôi là CTy TNHH một thành viên, trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng , (Hội đồng thành viên và kiểm ...
  Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của tchccty | Ngày: 29/09/2011