Bài viết của thành viên

Bài viết của Tbskhanh-Trần Duy Khánh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Hóa đơn đỏ

    Em điều trị bệnh tư nhân, có hóa đơn đỏ, nhưng không có chữ ký 2 bên vậy giấy đó có hợp lệ khi làm hồ sơ lãnh tiền bảo hiểm không ạ?
    Trong Kế toán - Kiểm toán | của Tbskhanh | Ngày: 22/01/2018