Bài viết của thành viên

Bài viết của taynguyen19-Lê Thanh Sơn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Re:Nghị định 116

    Thì tôi đang hỏi về trường hợp vợ chồng cùng chuyển xuống vùng 3 một lúc. Tôi không nói đến các thành viên khác trong gia đình
    Trong Lao động | của taynguyen19 | Ngày: 16/01/2014