Bài viết của thành viên

Bài viết của Tannien0810-Lê Thi Hà Nhi

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Tổ chức bị giải thể

    Khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp tổ chức bị giải thể thì chi phí đầu tư, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất được xử lí cụ thể như thế nào
    Trong Đất đai - Nhà cửa | của Tannien0810 | Ngày: 15/05/2017