Bài viết của thành viên

Bài viết của tanmainguyen_76-Nguyễn Văn Tấn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • xin thôi việc

    Tôi làm việc cho một doanh nghiệp hơn bảy năm. Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm vì điều kiện cá nhân nên tôi không thể công tác được nữa. Tôi xin thôi việc đã được đồng ý, nhưng không có chế độ gì cả. Vậy mong thư viện pháp luật giúp tôi làm thế nào để ...
    Trong Lao động - Việc làm | của tanmainguyen_76 | Ngày: 07/07/2009