DanLuat 2021

trần đức sáng - tanbinh1999

Họ tên

trần đức sáng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 22/09

Đến từ Tây Ninh, Việt Nam
Âm nhạc forever alone
Sách giáo khoa
Phim ảnh oggy and the cockroaches
Chương trình TV chúng tôi là chiến sĩ.... về quân sự
Games online, offline
Sở thích khác thích làm sĩ quan, cảnh sát , quân đội...
Tỉnh thành Tây Ninh, Việt Nam
Url