DanLuat 2021

Nguyễn Tấn Tài - taitaynam

Họ tên

Nguyễn Tấn Tài


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 26/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở II)

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Facebook taitaynam@facerbook.com
Url