DanLuat 2020

Phạm Hoàng Anh - sylphson_kute

Họ tên

Phạm Hoàng Anh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 27/10

Đến từ Nghệ An, Việt Nam
Sách yêu thích nhất là cuốn Đắc Nhân Tâm, và nhiều sách nói về kinh tế, nói về doanh nhân và các chiến lược phát triển.......
Phim ảnh xem phim khoa học viễn tưởng
Chương trình TV thời sự chính luận và chương trình trẻ em luôn đúng
Games games trí tuệ
Tỉnh thành Nghệ An, Việt Nam
Yahoo! Messenger phamyaourt_rosy@yahoo.com
Url