DanLuat 2021

Phạm Minh Sơn - Sonpham71

Họ tên

Phạm Minh Sơn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 15/10

Đến từ