DanLuat 2015

Phạm Vân Sơn - SONCHA

Họ tên

Phạm Vân Sơn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 27/05

Đến từ Đà Nẵng, Việt Nam
Tỉnh thành Đà Nẵng, Việt Nam
Url