Bài viết của thành viên

Bài viết của Sonca-Pham Thi Minh Hoa

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Quyền thừa kế

    Ba tôi tập kết ra Bắc và lấy mẹ tôi và sinh ra tôi. Khi Hòa bình lập lại năm 1975, ba tôi về quê và nhận là có một bà vợ ở trong nam và có một cậu con trai. Năm 1978 gia đình tôi chuyển vào nam và Ba tôi vẫn sống với sống với mẹ tôi. Ba mẹ tôi đã để lại ...
    Trong Hôn nhân & Gia đình | của Sonca | Ngày: 09/02/2009