DanLuat 2015

Bài viết của thành viên

Bài viết của sngv-Phùng Đặng Quang Vinh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,011 giây)
  • Re:Chữ ký trên hóa đơn

    Thưa luật sư! Liên quan đến việc ký tên trên hóa đơn Công ty em là công ty san lắp mặt bằng, khi xuất hóa đơn thì việc cho công ty bên nhận hóa đơn ký vào ...
    Trong Kế toán, Thuế | của sngv | Ngày: 13/04/2017