DanLuat 2020

Trần Minh Khiêm - shinec

Họ tên

Trần Minh Khiêm


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 28/04

Đến từ Hải Phòng, Việt Nam
Tỉnh thành Hải Phòng, Việt Nam
Skype khiemshi
Website shinec.com.vn
Url