Bài viết của thành viên

Bài viết của shin2610-Vũ Tố Chinh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Re: Cải cách hành chính

    xuất phát từ việc xác định lại tính chất của các đơn vị hành chính lãnh thổ. Cần phân biệt đơn vị hành chính lãnh thổ nào là cơ bản, đơn vị hành chính ...
    Trong Vướng mắc pháp lý | của shin2610 | Ngày: 01/07/2010