Bài viết của thành viên

Bài viết của rivervt-Trần Phương Thảo

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,015 giây)
  • HỎI VỀ QUY CHẾ LƯƠNG

    Tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Công ty của bạn tôi có Quy chế trả lương với một số nội dung như sau: - Hàng tháng Công ty trả cho người lao động 80% mức lương ghi trên hợp ...
    Trong Lao động | của rivervt | Ngày: 18/08/2015